PRACOVNÍ

Pracuj, když ostatní spí. Uč se, když ostatní paří. Šetři, když ostatní utrácejí. Žij život, o kterém ostatní sní.

Než cokoliv vzdáš, uvědom si nejprve, proč si s tím začal.

Nikdo nikdy neřekl, že tvoje sny by měly být reálné.

Nejprve se tě budou ptát, proč to děláš. A potom se tě budou ptát, jak jsi to udělal.

Teorie pravděpodobnosti: čím více přání máš, tím víc se ti jich splní. Nejdůležitější je nepřestat snít.

Už jen žít deset minut denně v souladu se svým snem představuje pokrok. —  Paulo Coelho

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. —  Paulo Coelho

Můžete mít buď výmluvy nebo výsledky. Nikdy ne obojí. —  Arnold Schwarzenegger

Představte si, že již jste úspěšní. Začněte se chovat, jako byste úspěšní již byli. Stanete se jimi.

Ten, kdo chce mít něco, co ještě nikdy neměl, bude také muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal.

 

OPTIMISTICKÉ

Život je jako zrcadlo. Když se na něj hledíš pozitivně, odvděčí se ti úsměvem.

Úsměv je to nejkrásnější, co si můžeš vzít na sebe.

Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.

Život je nádherný. Jen se na něj musíš dívat ze správného úhlu.

Život je série tisíců malých zázraků. Všímej si jich.

 

O ŽIVOTĚ

Štěstí nespočívá na kráse, ani na bohatství, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.

Kdo chce radost vychutnat, musí se o ni rozdělit. Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.

Štěstí je větší, pokud přijde jako překvapení.

Šťastný je ten, kdo žije ze dne na den, na nic si nestěžuje a je vděčný za každou maličkost.

Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní. Znamená to, že ses rozhodl užívat života i přes všechny jeho nedokonalosti.

Dělej víc věcí, které tě dělají šťastným.

Život vám dává přesně to, co od něj očekáváte.

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.

Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.

 

REALISTICKÉ

Za dvacet let budeš více litovat věcí, které jsi neudělal, než věcí, které jsi udělal. Tak tedy vytáhni kotvu a vypluj z bezpečného přístavu. Ať pasáty zadují do tvých plachet. Zkoumej. Sni. Objevuj. —  Mark Twain

Na konci života budeš litovat jen toho, co jsi nezažil. — Lewis Carroll

Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit. – Aurelius Augustinus

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. —  Arthur Schopenhauer

Názorně si představovat, že nikdo není dokonale šťasten, je snad nejbližší cesta, jak být dokonale šťasten. – Georg Christoph Lichtenberg

Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají. —  Seneca

Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí. —  Julian Tuwim

Pesimismus tupí nástroje, které člověk potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra a naděje zároveň, které vedou k úspěchu. —  Bruce Lee

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. —  Michael Althsuler

 

LÁSKA

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.

Láska je dokonalá, jen milující mají chyby.

Předstíraná láska je horší než nenávist.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Láska je jáma, do které spadnou dva a vyjdou tři.

 

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. — 

Láska je největší léčivá síla v přírodě.

Vždycky budou lidé, kteří budou říkat, že láska neexistuje, protože ji nemohli poznat.

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe, než se sebou samým.

 

MOUDRÉ

Je lepší kráčet sám než v davu, který jde špatným směrem.

Život je nádherný. Jen se na něj musíš dívat ze správného úhlu.

Dobří lidé vždy dokážou vidět dobro v ostatních.

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!

Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.

Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.

Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.

Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.

 

KLASICKÉ

Konej dobro a dobro se ti vrátí.

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme. —  Konfucius

Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.

Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý. —  Seneca

První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo. —  Émile Zola

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nezvládneš, pokaždé máš pravdu. — Henry Ford

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. – Arthur C. Clarke

Cesta je cíl. — T.S.Eliott

Co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější než to, co si o tobě myslí ostatní.

V přístavu je loď vždy v bezpečí, ale to není její účel. — Albert Einstein.

 

 

 

OSOBNOSTI

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. – Franz Kafka

Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou. – Jean Paul

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. – Charlie Chaplin

Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná. — Albert Einstein

Chytří lidé diskutují o myšlenkách,
průměrní lidé diskutují o tom, co se stalo,
hloupí lidé diskutují o ostatních lidech. — Eleanor Roosevelt

Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života. – Martin Luther King

Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho. – Lucius Annaeus Seneca

Jediný prostředek, jak život snést – považovat ho za krásný. —  John Lennon

Život se nepíše, život se žije. —  Josef Čapek

Nejsem na tomto světě, abych naplnil vaše očekávání a vy nejste na tomto světě, abyste naplnili ty mé. —  Bruce Lee

 

ŽIVOT

Život je plný malých zázraků. Všímej si jich.

Šťastní jsou ti, kteří berou život takový, jaký je, málokdy si na něco stěžují a jsou vděční za každou maličkost, která jim skříží cestu.

Tancuj, jako kdyby tě nikdo neviděl. Zpívej, jako kdyby tě nikdo neslyšel. Miluj, jako kdyby to nemělo bolet. Žij, jako kdyby nebylo zítřka.

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu.

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.

Dnes je první den zbytku tvého života.

Osud míchá karty, my hrajeme.

 

CESTOVATELSKÉ

Cestovat znamená žít. Hans Christian Andersen

Cestovatelé jsou snílci, kteří dokáží přetvořit své sny ve skutečnost.

Lidé celý život čekají, až bude pátek, až bude léto, až budou šťastni. Já cestuju.

Cestuj tak daleko, až poznáš sám sebe.

Chceš být šťastný? Přestaň kupovat věci a začni cestovat.

Radši budu mít pas plný razítek než dům plný nesmyslů.

Někdy ti jeden den na novém místě dá víc než deset let života doma.

Prací naplníš svou peněženku, dobrodružstvím naplníš své srdce.

I na malé cestě se dají zažít velká dobrodružství.

Nezdoláváme hory, ale sami sebe.

 

ÚSPĚCH

Úspěch nepřijde, když se něčemu budeš věnovat jen příležitostně. Dostaví se jedině, když se budeš něčemu věnovat neustále.

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. —  Elbert Hubbard

Je těžké selhat, ale je horší nikdy se nepokusit o úspěch. —  Theodore Roosevelt

Akce je základním klíčem k úspěchu. —  Pablo Picasso

Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla. —  Napoleon Hill

Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře. —  John Davison Rockefelle

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. —  Mahátma Gándhí

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. —  Thomas Alva Edison

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. —  Herb Kelleher

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují. —  Thomas Alva Edison